Testování virtuální reality

17.12.2017

Úkol:

"Na vlastním (půjčeném) telefonu či tabletu si otestujte vám sympatickou aplikaci pracující s VR. Krátce ji popište, navrhněte její didaktické využití a zkuste zpracovat její jednoduchou SWOT analýzu."

Výstup:

Nechtěl jsem použít žádnou z aplikací, které jsme si ukazovali ve výuce, tak jsem se pokusil najít jinou. Bohužel u drtivé většiny z nich byly obrázky ke snímání AR placené, tak jsem tyto aplikace zase odinstalovával. Nakonec jsem našel aplikaci Anatomy 4D, kterou jsem následně využil pro tento úkol.

Aplikace je zaměřena, jak už název napovídá, na anatomii lidského těla. Při snímání vytištěného obrázku se objeví lidské tělo, včetně jeho kompletního složení. Pomocí ovládacích prvků jde aktivovat, respektive deaktivovat jednotlivé části lidského těla jako například cévní systém, kosti nebo svaly. Také lze změnit pohlaví zobrazovaného těla. Součástí vytištěného obrázku jsou i textové informace o zajímavostech lidského těla. K dispozici jsou bohužel jen dva takové obrázky a to kompletní lidské tělo a srdce, u kterého jsou rovněž doplněny zajímavosti v textové podobě.

Didaktické využití je zřejmé, aplikace může být využita k výuce anatomie lidského těla. Bylo by však třeba rozšířit množství podkladů, konkrétně o více lidských orgánů. Vzhledem k tomu, že aplikace nebyla více jak tři roky aktualizována, se ale další rozšíření asi konat nebude. Aplikace během testování také několikrát spadla a tak bude zřejmě lepší při výběru aplikace k výuce anatomie sáhnout po nějaké z placených aplikací, kterých je v Google Play k dispozici celá řada.

SWOT analýza aplikace Anatomy 4D