Virtual Learning Environment, online vzdělávání a kurátorství

17.12.2017

Úkol:

V návaznosti na zkušenost s LMS Moodle vyzkoušejte vytvořit vzdělávací modul ve složeném virtuálním učebním prostředí (VLE). Představte si, že by patřil do plně distančního kurzu.
Než se pustíte do tvorby, podívejte se na Learn Camp - kurz, který se realizuje na blogu.
V ideálním případě využijte webovou stránku svého portfolia, vytvořit můžete také novou, samostatnou. 
Na webové stránce vytvořte jeden vzdělávací modul. Využít můžete již nastavený vzdělávací cíl a Vaše téma.
Modul (stránka) by měl obsahovat:
- obsahové prvky: text / video / inforgrafiky /...
- kurátorské prvky: vnořené do textu / oddělené od textu / s využitím specializovaného nástroje / sociální sítě
- komunikační prvky: diskusní fórum webu / externí nástroj Disqus či hypothes.is
- sociální prvky: Twitter feed či libovolný jiný (můžete najít hashtag vystihující vaše téma / založit ho / feed Vašeho profilu)


Výstup:

https://zbynek-tajovsky.webnode.cz/vle-medialni-gramotnost/