Digitální avataři

17.12.2017

Úkol:

"Zkuste si něco více přečíst o digitálních pedagogických avatarech (botech). Navrhněte, k čemu byste ho využili v případě, že byste učili:

a) předmět Informace, komunikace, myšlení na KISKu nebo

b) předmět Digitální kompetence na KISKu nebo

c) chtěli naučit někoho základy tvorby infografiky v neformálním vzdělání."

Výstup:

V možnostech a) a b) mě napadá využití těchto botů ve formě studijních materiálů pro kombinované studenty. Bylo by to jistě zajímavé zpestření domácí výuky, pokud by materiály byly koncipovány v takovéto interaktivní podobě. Samozřejmě by hodně záleželo na úrovni takového bota, především na jeho inteligenci a schopnosti interagovat se studenty. Například zda by zvládal odpovídat na doplňující dotazy k probírané látce apod.

V možnosti c) bych si dovedl představit něco podobného, jen více v neformální podobě, s přidáním zábavných prvků, což by takové lekce mohlo výrazně zatraktivnit. Například by se mohlo jednat o zábavnou mimiku bota nebo uvolněnější slovník.

Otázkou ale zůstává efektivita využívání těchto pedagogických botů, protože realizované výzkumy přinesly rozporuplné závěry. Mně osobně se ale tahle metoda oživení výuky líbí a věřím, že si v budoucnu najde svoje uplatnění, i díky neustále se zvyšujícím možnostem ICT.