Big data ve vzdělávání

17.12.2017

Úkol:

"Zkuste najít nebo vymyslet projekt, který by využíval big data pro vzdělávání nebo vzdělávací politiku. (Stačí krátce) Jaké jsou limity daty řízeného vzdělávání? Co naopak mohou přinést?"

Výstup:

Projekt, který pracuje s Big data a je zaměřený na oblast vzdělávání je například státní maturita, řízená Cermatem. V rámci státních maturit se zpracovává velké množství dat, ze kterých se následně dají vysledovat různé důležité statistické údaje. Nejzásadnější a veřejnosti nejbližší je asi celková úspěšnost žáků v jednotlivých částech státní maturity. Ze shromážděných dat se ale dají získat i další podstatné a užitečné poznatky, které se dají využít v dalším vzdělávání. Dají se například definovat oblasti v jednotlivých předmětech, ve kterých se nejvíce chybuje (např: psaní velkých písmen v ČJ nebo logické úlohy v matematice) a na ty se pak školy můžou více zaměřit při sestavování školních vzdělávacích programů.

Big data můžou ve vzdělávání přinést spoustu pozitiv. Jedná se například o individualizaci výuky podle rychlosti chápání látky různými žáky. Při využití ICT ve vzdělávání se dají shromažďovat různá data, ze kterých se můžou vyčíst silné a slabé stránky žáků a na základě toho může například vzdělávací aplikace upravit zadání úkolů. Podobný přístup se však dá aplikovat i v celkovém přístupu k výuce, jak už jsem popsal v prvním odstavci.

Uvedené výhody využití Big data však můžou přinést i negativa, jako například izolování žáků ve třídách v závislosti na úrovni jejich postupu ve výuce. Což ovšem může mít i motivační účinek. Podstatné by v tomto případě bylo správné nastavení anonymizace získaných dat.