Live stream

07.10.2017

Úkol:

Zkuste si jednoduché nástroje pro zajištění živého přenosu. Navrhněte a otestujte nějaký krátký video přenos vzdělávací aktivity (třeba mezi spolužáky nebo můžete něco naučit přes video rodiče). Do úkolu popište zkušenost a dodejte screenshot. 

Výstup:

Zadání úkolu mě inspirovalo a jako vzdělávaný objekt jsem vybral svoji mamku, která je přes svůj pokročilý věk nadstandardně zdatná v práci s digitálními technologiemi. Přestože v pohodě zvládá celou řadu programů, včetně těch na tvorbu složitých rodokmenů, nikdy se jí nepodařilo najít cestu k velice užitečnému Total commanderu. Svoji streamovanou vzdělávací aktivitu jsem tedy zaměřil právě na vysvětlení základních funkcí TC.

Jako nástroje jsem zvolil Open Broadcaster Software pro streamování plochy svého PC a program Twitch pro příjem live streamu. V rámci zkušeností musím předně poznamenat, že zprovoznění uvedeného live streamu není vůbec snadné a jsou k němu nutné určité uživatelské zkušenosti. Napřed je potřeba nastavit streamovací SW, do kterého je pro propojení potřebné zadání klíče ze SW, které stream přijímá. Nastavení je poměrně složité a bez přečtení nápovědy nebo shlédnutí návodů na YouTube by se mi přenos streamu asi zprovoznit nepodařilo. Samotný přenos sice fungoval, ale docházelo ke zpoždění streamu, někdy až v rozsahu dvaceti vteřin. Což by nebyl problém pokud by šlo pouze o přenos a nebyla by potřebná vzájemná interakce. V případě uvedeného zpoždění přenosu však vzájemně komunikovat nešlo, respektive se celý proces zdržoval a stával se značně neefektivním.

Existuje samozřejmě celá řada dalších možností, jak podobné přenosy realizovat, určitě by k lepším výsledkům pomohla vyšší rychlost internetu nebo možná i důkladnější nastavení kvality přenosu přímo v aplikaci.