Osobní vzdělávací prostředí

07.10.2017

Úkol:

1. Projděte si kapitolu o osobním vzdělávacím prostředí v knize Tvorba digitálních vzdělávací objektů pro online prostředí (s. 12-19). 
2. Zamyslete se nad prvky (aplikace, sociální sítě, služby, lidé, atd.), které používáte pro vlastní vzdělávání. Pomoci vám může historie v prohlížeči, či monitor aktivity v počítači. 
3. Na základě konektivistického modelu Rity Kop vytvořte vizualizaci vlastního osobního vzdělávacího prostředí. Tzn. ke každé ze 4 fází přiřaďte stěžejní prvky, které v ní využíváte. Inspirovat se můžete staršími vizualizacemi PLE na wikispaces. Zpracování je na vás, ale doporučujeme upřednostnit myšlenkovou mapu před seznamem. 
4. K vaší vizualizaci připojte krátkou reflexi a možnosti zlepšení. Např. "osobně bojuji s fází sdílení, pomoci by mi mohlo například automatické tweetování mých článků nebo pevný čas určený pouze této činnosti".

Výstup:

Největší rezervy mám v oblasti kontextualizace, což se hodně projevovalo třeba u psaní bakalářky. Postupně jsem se dostával k velkému množství online zdrojů a ty jsem si jen ukládal do složky "zdroje" v adresáři s bakalářkou, v případě webových stránek do složky v prohlížeči. Až v průběhu psaní jsem si vytvořil ještě několik dalších podsložek, ale stejně byla orientace ve zdrojích hodně obtížná a na samotném psaní práce se to dost negativně projevovalo. Nikdy předtím jsem s takovým množstvím zdrojů nepracoval, a tak jsem ani neznal nástroje, které by mi s jejich organizací pomohly. Ty jsem nalezl v podstatě až při čtení knížky k tomuto úkolu.

Především možnost přidání popisků k jednotlivým zdrojům by mi hodně usnadnila přehled o obsahu a tím i celou práci. Teď, když o takových nástrojích vím, tak se snad můžu na psaní diplomky i těšit :-)

I v ostatních uvedených oblastech mám jistě rezervy, ale věřím, že po dokončení tohoto předmětu na tom budu podstatně lépe.